CALDURA LEMNULUI

 

In afara folosirii sale la confectionarea locuintelor si bunurilor necesare traiului zilnic, lemnul a fost în permanenta si principala sursã de cãldurã pentru locuitorii Bucovinei.

 

Era si este încã folosit la încãlzirea locuintelor cu sobe si la prepararea hranei în casã sau în curte; ciobanii preparã si azi produsele stânei la foc de lemne.

 

Lemnul era utilizat ca si combustibil în mica industrie sãteascã cum ar fi atelierele de fierãrie si cuptoarele de var, sau la fabricarea mangalului (cãrbune de lemn)t De asemenea, lemnul era foarte util motoarelor cu aburi produsi în cazane încãlzite prin arderea lemnului asa cum sunt gaterele (fabrici de cherestea) si locomotivele forestiere (mocãnitele).


Inițiativă locală. Dezvolater regională

www.inforegion.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Toate drepturile de autor aparţin U.A.T. Câmpulung Moldovenesc şi Consiliului Judeţean Suceava