PROIECTUL „DRUMUL LEMNULUI”

 

 

 

Proiectul se încadrează în Operaţiunea - Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice  şi a activităţilor de marketing - Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3. - Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, din cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013.

 

Acest program are ca obiectiv sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrată teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiții.

Una din căile de atingere a acestui obiectiv major este valorificarea şi promovarea durabilă a patrimoniului cultural şi a resurselor naturale cu potenţial turistic, precum şi îmbunătăţirea calităţii infrastructurii turistice de cazare şi agrement, în vederea creşterii atractivităţii regiunilor, dezvoltării economiilor locale şi creării de noi locuri de muncă.

 

Obiectivul general al proiectului

 

Dezvoltarea turismului în judeţul Suceava şi mărirea vizibilităţii zonei ca destinaţie turistică, prin punerea în valoare a moştenirii legate de civilizaţia lemnului în zona de munte a judeţului Suceava.

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului general, prin realizarea unui produs turistic cultural, prezentat sub forma unui traseu itinerant parcurs de lemn de la cultură, exploatare, transport din pădurile Bucovinei şi până în atelierele meşteşugarilor.

 

Obiectivul specific al proiectului

 

Crearea și promovarea produsului turistic cultural „Drumul lemnului” prin valorificarea şi promovarea datinilor şi obiceiurilor privind civilizaţia lemnuliui în Bucovina.

Acest obiectiv a fost realizat prin:

 

 • realizarea și distribuirea unui număr de 27.200 materiale de informare și promovare turistică tipărite;
 • realizarea și amplasarea a 52 de materiale informative stradale;
 • realizarea și difuzarea a 2 spoturi video si TV de promovare;
 • realizarea și distribuirea a 2000 CD/DVD de prezentare;
 • realizarea a 3 comunicate de presă și a 3 conferințe de presă dedicate;
 • realizarea unui web-site dedicat proiectului  şi dezvoltării turismului prin acest proiect
 • Organizarea unui  infotour pe traseele cuprinse în programul turistic potenţial;
 • Realizarea unui sondaj de opinie pe bază de chestionar în rândul agențiilor de turism;
 • Organizarea festivalului „Drumul lemnului”
 • Participarea la un târg de turism național;

 

Prin atingerea obiectivelor propuse, proiectul „Drumul lemnului” contribuie la valorificarea şi promovarea durabilă a patrimoniului cultural şi a resurselor naturale cu potenţial turistic, în vederea creşterii atractivităţii Bucovinei, dezvoltării economiilor locale şi creării de noi locuri de muncă, cu impact asupra dezvoltării regionale de ansamblu.

 

Principalele activităţi ale proiectului

 

1. Realizarea materialelor promoţionale

 

a) O broşura care prezinta traseul parcurs de lemn de la sămânță până la produsul finit, pentru o mai bună cunoaştere şi promovare pe plan local, regional, naţional şi internaţional a activităţilor legate de importanţa lemnului in viaţa bucovinenilor. Brosura s-a  tipărit într-un număr de 20.000 de exemplare, de o calitate superioară, atât în ceea ce priveşte grafica, cât şi conţinutul informaţiilor cuprinse.

Informaţiile cuprinse în brosura se referă la:

 

 • Vârstele lemnului (de la sămânță la arbore)
 • Secolele lemnului (rezervațiile seculare)
 • Traseul lemnului (exploatare și transport tradițional)
 • Arhitectura lemnului (construcții din lemn)
 • Sfințenia lemnului (icoane, sculptură religioasă)
 • Cântecul lemnului (instrumentele muzicale)
 • Meșteșugul lemnului (obiecte și unelte din lemn)
 • Căldura lemnului (lemnul ca sursă de încălzire)
 • Oamenii lemnului (meserii și ocupații)
 • Obiective turistice pe drumul lemnului
 • Harta drumului lemnului

 

b) Materiale tipărite şi audio-video pentru promovarea produsului turistic:

 

 • 400 mape ale festivalului Drumul lemnului
 • 500 pungi cadou personalizate
 • 1000 de programe ale festivalului
 • 20 bannere (la 4 intrari in judet si in principalele orase si municipii din judet)
 • 2 mash-uri (la scenă si în incinta desfăşurării festivalului)
 • 200 invitaţii
 • 100 afişe
 • 2000 pliante de prezentare a produsului turistic
 • 2000 set vederi
 • 1000 insigne
 • 2000 CD/DVD de prezentare.

 

c) Panouri de informare si promovare - 30 bucăți, amplasate la principalele puncte de interes incluse în produsul turistic drumul lemnului.

 

d) Spoturi audio-video:

 

 • spot Tv de 20 secunde difuzat în cadrul unei televiziuni cu acoperire națională
 • spot video de 10 secunde difuzat în cadrul unei retele outdoor de panouri electronice

 

2. Crearea unui web-site „Drumul lemnului”

 

Web-site-ul „Drumul lemnului” reprezentă un instrument de promovare a traseului parcurs de lemn de la sămânță până la produsul finit în zona de munte a judeţului Suceava precum şi a festivalului „Drumul lemnului”.

Site-ul este disponibil în limbile română, engleză, franceză și germană, conţinând şi informaţii cu caracter general despre turismul la nivelul judeţului Suceava astfel încât turistul care caută informaţii turistice să poată extrage toate detaliile necesare organizării unui sejur în zonă.

 

Pagina web „Drumul lemnului” cuprinde informaţii despre:

Itinerariului parcurs de lemn din pădure până în atelierele meşteşugarilor;

 

 • O listă cuprinzând o scurtă descriere a meşteşugarilor din zona de munte a judeţului Suceava care se ocupă cu prelucrarea lemnului;
 • Informaţii generale despre rezervaţiile forestiere cuprinse în proiect;
 • Informaţii cu privire la practicarea plutăritului pe cursul Bistriţei Aurii şi privind traseul de mocăniţă între Moldoviţa şi Argel;
 • programului festivalului „Drumul lemnului”;
 • elemente esenţiale privind obiceiurilor şi tradiţiile din zona de munte a judeţului Suceava .

 

3. Desfăşurarea infotourului „Drumul lemnului”

 

Infotourul “Drumul lemnului” s-a adresat unui număr de 25 agenții de turism româneşti care au în programul lor Bucovina şi care vor lansa ca program turistic de incoming “Drumul lemnului”. Acest infotour şi-a propus să familiarizeze touroperatorii cu oferta turistică din zonă, pe tematica tradiţiilor şi obiceiurilor privind prelucratul lemnului in Bucovina, punând în legatură directă agențiile de turism cu prestatorii de servicii turistice, cu scopul ca în final, produsul turistic numit “Drumul lemnului” să devină atractiv şi cunoscut pe piaţa turistică. La final fiecare reprezentant al agențiilor de turism participante a completat un chestionar în vederea aprecierii gradului de atractivitate cu privire la produsul turistic prezentat.

 

Activitățile care au avut loc în cadrul Infotourului:

 

 • demonstraţie de plutărit pe Bistriţa Aurie (amonte de Ciocăneşti);  participantii vor participa la o plimbare cu pluta, ca şi mod de transport al lemnului;
 • demonstraţie de turism ecvestru pe cărări de munte; participanţii vor putea urma călare vechile trasee între valea Bistritei şi valea Moldovei, pe cai huţuli, special adaptaţi pentru transport în zona de munte;
 • demonstraţie de turism activ secţiune OFF-ROAD pe obcina Feredeului pe drumuri forestiere montane; traseul OFF-ROAD va imbina frumuseţea şi sălbăticia peisajului cu experienţa inedită şi spectaculoasă a acestui gen de turism, din ce în ce mai solicitat în județul Suceava;
 • demonstraţiile ale meşterilor populari în arta prelucrării lemnului în atelierele lor personale;
 • spectacol artistic de folclor autentic din Bucovina;
 • vizitarea rezervațiilor forestiere și pepiniere;
 • vizitare stână turistică;
 • vizită la muzeul Arta Lemnului, Colecția de linguri Ioan Țugui, Colecția etnografică Ion Grămadă precum și alte colecții și muzee specifice;
 • vizitarea atelierelor meșteșugărești de prelucrare a lemnului;
 • participare la festivalul ”Drumul lemnului”;

 

4. Organizarea festivalului “Drumul lemnului”

 

În scopul realizării unei promovări eficiente a datinilor şi obiceiurilor privind prelucrarea lemnului din Bucovina, s-  organizat un eveniment cu impact turistic, într-un cadru adecvat pentru expozanţii şi vizitatori, care a permis desfăşurarea tuturor activităţilor în cadrul festivalului “Drumul lemnului”, constând în:

amenajarea spaţiului în care are loc festivalul;

 

 • achiziţionarea şi amplasarea decorurilor specifice;
 • amenajarea spațiului pentru expozanții tradiționali - căsuțe din lemn, ca exemplificare a arhitecturii tradiționale, în care meșterii populari în arta lemnului au făcut demonstraţii;
 • amenajarea unei scene echipate, necesară susținerii spectacolelor;
 • amenajarea trasului pentru organizarea unor plimbări cu mocăniţa şi cu alte mijloace de transport tradiţionale (căruţe, trăsuri, etc);
 • amenajarea spațiului destinat unei expozitii cu utilaje traditionale de scos lemnul din padure şi de prelucrare a acestuia;
 • amenajarea spaţiului destinat expoziţiei de cai semigrei folosiţi în exploatarea lemnului din pădure; expoziţie de unelte pentru corhănit la pădure;
 • amenajare spaţiului necesar desfăşurării concursurilor specifice;
 • amenajarea unui spaţiu de distracţie educativă pentru copii.

 

Evenimentul dedicat promovării moştenirii legate de civilizaţia lemnului in Bucovina s-a desfăşurat în municipiului Câmpulung Moldovenesc, pe durata a 2 zile (8-9 octombrie), conform unui program stabilit şi făcut public pe diverse căi, a cuprins:

 

 • demonstraţii ale meşterilor populari în arta prelucrării lemnului în spaţiile special amenajate;
 • desfăşurarea unor spectacole artistice;
 • desfăşurarea concursurilor specifice;
 • desfăşurarea expoziției de cai semigrei pentru corhănit în pădure;
 • desfăşurarea expoziţiei de  unelte folosite la prelucratul lemnului;
 • desfăşurarea plimbărilor cu mocăniţa, plute şi alte mijloace de transport tradiţional.

 

5. Participarea la un târg național de turism

 

Scopul acestei activităţi a fost de a promova rezultatele proiectului la târgul de turism al Romaniei din Bucuresti ediţia de primăvară.  Pentru asigurarea participării a fost amenajat corespunzator pentru a asigura o promovare de calitate a produsului turistic “Drumul lemnului”, un stand încadrul Targului de Turism al României.

 

Demersurile implicate de organizarea acestei activități au cuprins:

 

 • Inchirierea standului de 20 mp
 • Realizarea conceptului de stand si implementarea lui;
 • Asigurarea unei promovări de calitate a proiectului şi a produsului turistic “Drumul lemnului” prin distribuirea de brosuri şi materiale promoţionale vizitatorilor standului.

 

În cadrul târgului de turism au fost contactate  peste  60 de agenții de turism care au primit mapa cu toate materialele de informare cu privire la produsul ”Drumul lemnului” precum și programul turistic propus.

Standul a fost vizitat de cca 7.000 de persoane.

 

Din impactul proiectului asupra zonelor turistice vizate se evidenţiază importante elemente de valoare adăugată, ca urmare a faptului că proiectul:

 

 • sprijină principiile dezvoltării durabile a turismului prin complementaritatea şi corelarea evenimentului cu alte iniţiative locale aflate în derulare sau propuse strategic pe orizontul de timp 2015 cum ar fi proiectele: Reabilitarea Cetăţii de Scaun a Sucevei, „Paştele în Bucovina”, „Crăciun în Bucovina”, „Pelerin în Bucovina” – a căror beneficiar este Consiliul Județean Suceava, ”Conservarea și promovarea moștenirii culturale Bucovinene”, Dezvoltare durabilă prin turism în Carpații Nordici - a căror beneficiar este Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc;
 • se alătură conceptelor ce vor sta la baza brandului „Turism în Bucovina”, prin faptul că promovează  un produs turistic modern, autentic, specific zonei, cu un important caracter de conştientizare şi cunoaştere a moştenirii lăsate de civilizaţia lemnului;
 • promovează turismul de calitate în zonă şi asigură un grad ridicat de protecţie a mediului şi de conservare a naturii, optimizând beneficiile economice, prin faptul că prezintă lemnul în toate fazele sale și rolul său în spațiul bucovinean;
 • reprezintă un model de bună practică în ceea ce priveşte promovarea culturală a identităţii, tradiţiilor şi obiceiurilor civilizaţiei lemnului în Bucovina, stimulând circulaţia turistică în zonele rurale la nivelul judeţului Suceava, care sunt păstrătoare ale acelor datini şi obiceiuri specifice;
 • promovează principiile egalităţii de şanse, având în vedere promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor privind prelucrarea lemnului în zona de munte a Bucovinei, specifice unor etnii conlocuitoare ale acestei zone cu ar fi germani, români, slovaci, huțuli, ucraineni;
 • proiectul respectă temele orizontale cu privire la dezvoltarea durabilă, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului, creşterea eficienţei energetice şi promovarea societăţii informaţionale;
 • producerea impactului socio-cultural aşteptat, respectiv: stabilirea de atitudini pozitive între turişti şi comunităţile gazdă, creşterea respectului de sine al gazdelor/turiştilor, atenuarea percepţiilor negative şi a prejudecăţilor, realizarea schimbului de informaţii culturale, dezvoltarea sentimentului de mândrie faţă de propria cultură, dezvoltarea respectului şi toleranţei faţă de cultura altor popoare, creşterea notorietăţii şi protejarea patrimoniului cultural.

Inițiativă locală. Dezvolater regională

www.inforegion.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Toate drepturile de autor aparţin U.A.T. Câmpulung Moldovenesc şi Consiliului Judeţean Suceava